Jesteś tutaj: Start / Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami) informujemy, że miejscem publikacji sprawozdania finansowego jednostki jest strona BIP jednostki obsługującej tj. Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 36. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok dostępne jest pod adresem:  http://www.cuwo-lodz.4bip.pl/index.php?idg=7&id=36&x=1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Marek Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:678