Rejestry, ewidencje, archiwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

- opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
- administracyjnej,
- gospodarczej i finansowej,
-innej wynikającej z potrzeb placówki.

Zasady dostępu do informacji zawartych w wyżej wymienionych rejestrach i ewidencjach, jak też dostęp do dokumentów archiwalnych regulują przepisy ustaw szczególnych, w tym m. in.:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Miejskie nr 174
Data utworzenia:2015-05-18
Data publikacji:2015-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bugajak
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Śmigiel
Liczba odwiedzin:2762