Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 174 w Łodzi

Majątek

Majątek Przedszkola Miejskiego Nr 174 według stanu na dzień 31.12.2015r

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.  Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

Wartość majątku: 642 124,84 zł
Rzeczowe składniki majątku trwałego: 635 657,61 zł
    487 994,72 zł budynek
    19 030,37 zł urządzenia techniczne i maszyny
    128 632,52 zł inne środki trwałe i wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne:          6 467,23 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Miejskie nr 174
Data utworzenia:2015-05-18
Data publikacji:2015-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1538